Konkurs plastyczny "Bezpieczna droga do szkoły" - Aktualności - KPP w Nowym Dworze Mazowieckim

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs plastyczny "Bezpieczna droga do szkoły"

Data publikacji 25.09.2011

Ładnie rysujesz, malujesz, wydzierasz? Chcesz pokazać innym, jak należy zachowywać się na drodze, aby być bezpiecznym? Weź udział w konkursie plastycznym pn. „Bezpieczna droga do szkoły”, organizowanym przez nowodworskich policjantów. Masz czas do końca września, ponieważ do 30 września musi praca dotrzeć do Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim. Czekamy na zgłoszenia.

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego ruszył konkurs plastyczny pn. „Bezpieczna droga do szkoły”. Konkurs jest organizowany przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim pod honorowym patronatem Starosty Nowodworskiego Pana Krzysztofa Kapusty oraz  Prezesa Banku Spółdzielczego Pana Piotra Ciuchty. Adresowany jest do uczniów wszystkich szkół podstawowych z terenu działania Komendy Powiatowej Policji.

Celem jest promowanie idei bezpiecznego poruszania się po drogach, szczególnie wśród dzieci rozpoczynających naukę szkolną, uświadomienie uczniom potrzeby poznania zasad i przepisów ruchu pieszych w drodze do i ze szkoły, zainteresowanie uczniów, nauczycieli i rodziców problematyką bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego.
Tematyka prac konkursowych pn. „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY” obejmuje bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym w drodze do i ze szkoły. Prace powinny być artystyczną wypowiedzią uczestnika konkursu na temat bezpiecznego poruszania się po drodze w czasie drogi do i ze szkoły.
Zasady konkursu:
1. Konkurs rozpoczyna się 1 września 2011 roku.
2. Prace konkursowe wykonane muszą być samodzielnie przez jednego autora, w formacie A3.
3. Dozwolone materiały plastyczne do wykonania pracy: farby, kredki, papier do wyklejania.
4. Praca nie może być wykonana przy pomocy urządzeń technicznych
np. komputer, drukarka, xero.
5. Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę.
6. Każda praca zgłoszona do Konkursu powinna zawierać na odwrocie opis potwierdzony przez dyrektora szkoły:
tytuł pracy, imię i nazwisko oraz wiek autora pracy, dokładny adres zamieszkania, nazwę i adres szkoły oraz klasę którą reprezentuje, imię i nazwisko oraz telefon do nauczyciela lub opiekuna.
7. Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć oświadczenie opiekuna prawnego autora o wyrażeniu zgody na publikację pracy oraz wizerunku i danych personalnych uczestnika konkursu.
8. Nadesłane prace przechodzą na własność Komendy Powiatowej Policji.
9. Organizatorzy z chwilą otrzymania prac konkursowych nabywają prawo do bezpłatnej prezentacji i publikacji prac oraz wizerunku i danych personalnych ich autorów (wystawa, publikacje prasowe, informacje internetowe).
10. Złożenie prac jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu konkursu przez uczestników i ich prawnych opiekunów.
11. W konkursie nagradzani są autorzy trzech najwyżej ocenionych prac.
12. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach.
Wszelkie pytania dotyczące konkursu, proszę kierować do asp. I. Jurkiewicz, tel. (22) 60-44-312, która z ramienia Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim jest odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu.

Regulamin Konkursu - plik do pobrania