Poszukujemy pracownika - Aktualności - KPP w Nowym Dworze Mazowieckim

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Poszukujemy pracownika

Data publikacji 03.01.2019

Komendant Powiatowy Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, poszukuje kandydata na stanowisko konserwatora. Szczegóły oferty pracy zamieszczamy poniżej.

STANOWISKO – Konserwator

WYMIAR PRACY – 0,5 etatu

WYMAGANIA:

 • wykształcenie zawodowe,
 • doświadczenie w pracach konserwatorskich,
 • odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

 
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 • CV/życiorys,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu naboru,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu z umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

 
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 17 stycznia 2019 roku

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Zespół Kadr i Szkolenia
Komendy Powiatowej Policji
ul. Paderewskiego 3
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Wymagane dokumenty można przesłać również za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie „Praca – Konserwator”. W tym przypadku termin złożenia oferty równoznaczny jest z datą stempla pocztowego.