BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY - Aktualności - KPP w Nowym Dworze Mazowieckim

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

Data publikacji 04.09.2019

Od 2 września 2019r. rozpoczęły się ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne wspierane akcją informacjo-edukacyjną pn. „Bezpieczna droga do szkoły”. Ich celem jest czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym w rejonach szkół i placówek oświatowo – wychowawczych w początkowym okresie nauki. Do rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego przygotowywali się nie tylko uczniowie, ale również policjanci. W ostatnich dniach sierpnia policjanci ruchu drogowego sprawdzali stan oznakowania dróg i urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kierowali pisma do zarządców dróg z wnioskiem o usunięcie nieprawidłowości lub o uzupełnienie oznakowania.

Od początku września również policjanci powiatu nowodworskiego  czynnie uczestniczą w działaniach „Bezpieczna droga do szkoły”. Szczególnie w godzinach porannego szczytu komunikacyjnego zwracają uwagę na bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego w rejonach szkół i przedszkoli.

Funkcjonariusze  Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim bacznie i z zaangażowaniem pilnują aby uczniowie bezpiecznie dotarli do placówek oświatowych. Zwracają również uwagę na zachowania kierujących pojazdami, a w uzasadnionych przypadkach reagują na wszelkie nieprawidłowości pouczając o prawidłowych zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

PRZYPOMINAMY

Zgodnie z art. 43 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, dziecko do 7 roku życia może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby co najmniej 10-letniej (nie dotyczy to strefy zamieszkania i drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych). Bardzo ważnym czynnikiem zwiększającym bezpieczeństwo w ruchu drogowym, jest noszenie elementów odblaskowych. Rodzice, którzy zawożą dzieci do szkoły powinni też pamiętać o obowiązku przewożenia najmłodszych w fotelikach ochronnych lub specjalnych siedziskach. Dziecko pod szkołą należy wysadzać z samochodu od strony chodnika lub pobocza, nie zaś od strony jezdni.

j.w.