PODSUMOWANIE DEBATY SPOŁECZNEJ W CZOSNOWIE - Aktualności - KPP w Nowym Dworze Mazowieckim

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

PODSUMOWANIE DEBATY SPOŁECZNEJ W CZOSNOWIE

Data publikacji 13.12.2019

O bezpieczeństwie na terenie gminy Czosnów, Krajowej Mapie Zagrożeń i Bezpieczeństwa, aplikacji "Moja Komenda", oszustwach dokonywanych metodą na wnuczka, policjanta, urzędnika -fukcjonariusze rozmawiali z mieszkańcami gminy, podczas debaty społecznej.

W miniony czwartek, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czosnowie, odbyła się debata społeczna z mieszkańcami. W spotkaniu wziął udział Wójt Gminy Czosnów, Pan Antoni Kręźlewicz, Wicewójt Gminy Czosnów, Pan Piotr Rutkowski, a przede wszystkim mieszkańcy. Ponadto w spotkaniu uczestniczył Komendant Powiatowy Policji w Nowym Dworze Mazowieckim mł. insp. Przemysław Suchecki, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim podinsp. Marcin Stypiński, Komendant Komisariatu Policji w Czosnowie podinsp. Robert Bendowski, Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Czosnowie nadkom. Piotr Gubernat, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP Nowy Dwór Mazowiecki podkom. Sebastian Podgórski, Kierownik Ogniwa Prewencji Komisariatu Policji w Czosnowie asp. sztab. Dariusz Liwski oraz dzielnicowi.

Podczas debaty przedstawiono dane statystyczne, dotyczące ilości przestępstw w 7 kategoriach, najbardziej uciążliwych społecznie, stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Czosnów.

Zaprezentowano Krajową Mapę Zagrożeń i Bezpieczeństwa wraz z filmem instruktażowm, aplikację "Moja Komenda", zawierająca bazę teleadresową wszystkich jednostek policji na tereie naszego kraju.

Licznie przybyłym na debatę mieszkancom udostępniono filmy obrazujące schemat działania oszustów metodą na wnuczka, policjanta, urzędnika.

Druga część spotkania poświęcona była dyskusji, gdzie mieszkańcy gminy Czosnów zadawali pytania przybyłym na debatę gościom. Rozmowa dotyczyła przede wszystkim poczucia bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, infrastruktury drogowej.

Wszystkie wnioski uczestników debaty zostały zapisane i będą uwzględniane w toku pełnionej służby.