I ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI - Kierownictwo - KPP w Nowym Dworze Mazowieckim

Kierownictwo

I ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI

Data publikacji 02.08.2019

podinsp. Marcin Stypiński

Urodził się 10 maja 1971 roku w Radomiu. Jest absolwentem Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Ukończył również podyplomowe studia na Uczelni Techniczno – Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie na kierunku zarządzanie. Uczestnik wielu kursów i szkoleń resortowych i pozaresortowych. 

Służbę w Policji rozpoczął w 1992 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Przez lata swojej kariery zawodowej był związany z pionem prewencji. Zajmował szereg stanowisk wykonawczych, a następnie kierowniczych w tym w Komendzie Powiatowej Policji w Piasecznie na stanowisku Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego, a następnie Naczelnika Wydziału Prewencji. Od 2016 roku pełnił funkcję Komendanta Komisariatu w Tarczynie.

W dniu 1 sierpnia 2019 roku podinsp. Marcinowi Stypińskiemu powierzono obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.

Od 1 lutego 2020 r. pełni funkcję I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim

Odznaczony Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Srebrną i Brązową Odznaką Zasłużony Policjant.

Wśród wielu pasji dominują zagadnienia związane z turystyką, sportem oraz wędkarstwem.