Komenda - Komenda Powiatowa - KPP w Nowym Dworze Mazowieckim

Komenda Powiatowa

Data publikacji 28.01.2009

Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Paderewskiego 3
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
e-mail: nowy-dwor-maz@ksp.policja.gov.pl

Adres e-mail Wydziału Ruchu Drogowego: slawek.sosnowski@ksp.policja.gov.pl

Oficer dyżurny
    
tel: 22 775-22-01 do 04

fax. 22 604-42-07
 

Telefon zaufania

tel: 22 775-96-66Sekretariat Komendanta

tel. 22 604-42-12
fax. 22 604-43-07


W sprawie skarg i wniosków prosimy o kontakt z Zespołem kontroli:

podinsp. Jacek Lewandowski         - tel. 22 604-43-13

podinsp. Małgorzata Witkowska      - tel. 22 604-43-13


Skargi i wnioski można składać w każdej jednostce Policji w godzinach urzędowania.
 
Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. (§ 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków).
 
Skarga powinna zawierać:
  •     imię i nazwisko skarżącego,
  •     dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania),
  •     dokładny opis zdarzenia.

UWAGA!
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5 z dnia 22 stycznia 2002 r. poz. 46) "Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania".

 

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Rzecznik Praw Obywatelskich,
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa

Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
telefon: 22 55 17 760, 22 55 17 811
centrala: 22 55 17 700

Linki:

strona główna RPO www.rpo.gov.pl
formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/